INTRODUKTION TIL BoPaM´s DIGITALE KURSUS.

Velkommen til BoPaM´s digitale kursus.
”Tidlig indsats - overfor omsorgssvigtede børn af misbrugere”.

BoPaM står for:
Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere.

Teksterne i samtlige kursusemner er udarbejdet i samarbejde med misbrugsramte familier.
Det betyder konkret at:

 • Partnere.
 • Børn.
 • Misbrugere.
 • Forældre.
 • Søskende, øvrige familiemedlemmer, venner, kollegaer og bekendte.
 • Sagsbehandlere.
 • Misbrugsbehandlere.
 • Læger.
 • Sundhedsplejersker.
 • Skolelærere.
 • Pædagoger.
 • Psykologer.
 • Jurister.
 • Forskere.
 • Politikere.
 • Studerende m.fl. har bidraget med viden, erfaringer og oplevelser.

Erfaringerne fra BoPaM´s tidl. projekter, er naturligt medinddraget i materialet, læs om BoPaM´s projekter.

Forarbejdet startede i 1985.
Landsforeningen BoPaM blev stiftet 1. oktober 2007.

BoPaM´s digitale kursus ”Tidlig indsats - overfor omsorgssvigtede børn af misbrugere” sætter fokus på konsekvenserne af misbrug, for misbrugernes børn.

BoPaM har indsamlet evidens iblandt misbrugsramte familier og børnene igennem fire ge2nerationer. Samt professionelt siden 1985.
BoPaM´s tekster og alt som er beskrevet i kursusemnerne, er de første tekster som samlet beskriver børn og pårørendes levevilkår, ud fra netop børn og pårørendes egne fortællinger, om hverdagen og vilkårene i misbrugsramte familier, som i samfundet.

BoPaM beskriver misbrug uden en moralsk løftet finger og så objektivt vi, som børn og pårørende formår det.
BoPaM´s tilgang til problematikkerne er: Konsekvenserne af misbrug, for især misbrugernes børn, læs BoPaM´s vedtægter.

BoPaM har fokus på:

 • Børnenes tryghed i hverdagen.
 • Børnenes leveforhold i den misbrugsramte familie.
 • Børnene vilkår i samfundet.
 • Børnenes sunde udvikling som helhed.

Der er gjort ihærdige forsøg, og brugt uendeligt megen tid og mange kræfter, fra BoPaM´s side, siden stiftelsen 1. oktober 2007 på, at etablere samarbejde med kommuner, politikere i alle lag, de uddannelsesmæssige såvel som sundheds- og social systemerne. Det har vist sig at tiden ikke er eller var for disse, at erfare og lære om børn og pårørendes levevilkår.
Ej heller har det været muligt at etablere et reelt samarbejde imellem ovennævnte samfundssystemer og Landsforeningen BoPaM.
Det vil ikke afholde BoPaM fra, at forsøge give Børn og Pårørende af Misbrugere en stemme og at oplyse de som har interesse for problematikkerne.

Vi ønsker, med vores digitale kursus, at sætte ord på og beskrive børn og pårørendes virkelighed, med børnenes og de pårørendes ord.

DET TRÆNGER TIL AT BLIVE BESKREVET OG DET TRÆNGER PÅ, AT BLIVE BESKREVET.

Vigtigheden vil fremgå af kursusindholdet!

Som andre, behøver Børn og Pårørende af Misbrugere at:

 • Få mulighed for, at beskrive deres eget liv, med deres egne ord.
 • At blive set, hørt og mødt på egne præmisser, problematikker og behov.

BoPaM´s håber, at vores digitale kursus vil blive taget vel imod og:

 • At kurset vil bidrage til større indsigt.
 • At indholdet vil formidle relevant og konkret viden, om de komplekse problematikker misbrugsramte familier lever med.
 • At kurset vil afføde reaktioner og bidrage til at udvikle mere og bedre hjælp, til børn og pårørende af misbrugere, i alle samfunds som politiske systemer.
 • At kurset konkret vil påvirke social- og sundhedsuddannelser og systemer, til at foretage de mange nødvendige ændringer.

Danmark behøver et nyt fokus!
”Den Familiære Arv” såvel som ”Den Sociale Arv” SKAL brydes for fremtidige generationer, læs om ”Den Familiære Arv” og ”Den Sociale Arv.

Børn og Pårørende af Misbrugere er i risiko for:

  • At udvikle psykiske sygdomme.
  • At udvikle tunge sociale problematikker.
  • At sidde fast i skadelig og dysfunktionelle mønstre for livet.

Dette er allerede velbeskrevet i adskillige forskningsrapporter og hører under begrebet ”Den familiære arv”! (Der henvises til forskningsrapporter via Kursusset).

Børn og Pårørende af Misbrugere er i risiko for:

 • At blive fastholdte i offentlige systemer.
 • Ofte for livet.
 • Uden nogensinde at modtage den nødvendige vejledning, hjælp eller behandling.

Dette hører under begrebet ”Den sociale arv”!

Børn og Pårørende af Misbrugere behøver at vide:

 • At de ikke er alene.
 • At de ikke bærer nogen skyld.
 • At de hverken er forkerte eller umulige at hjælpe.
 • At deres problematikker udvikler sig komplekse, fordi de ikke afhjælpes i tide.
 • At kompleksiteten er et problem, for de offentlige systemer at håndtere.
 • At konsekvenserne for børn og pårørende af misbrugere ”overses”.

Det er BoPaM medlemmernes oplevelse at Børn og Pårørende af Misbrugere ignoreres i misbrugsramte familier såvel som i samfundet, og at dette har stået på så langt tilbage nogen overhovedet kan huske.
BoPaM har medlemmer, der aldersmæssigt svarer til fire generationer som, hvis vi ser bort fra den generelle samfundsudvikling, kan fortælle identiske historier og livserfaringer om familie og samfundsmønstre, som udelukkende ser og forholder sig til misbrugernes problematikker.

Dette ønsker BoPaM at gøre op med.
Det mener vi også at alle samfunds- som politiske systemer, bør gøre op med.

De, som ønsker viden om børn og pårørende af misbrugere, får nu muligheden fra børn og de pårørende selv og misbrugerne kommer til orde, hvor det synes relevant.
BoPaM´s gratis digitale kursus er det første kursus, som tilbyder denne mulighed.

Med vores digitale kursus ønsker BoPaM, at klippe den symbiotiske navlestreng og sikre børnene bliver set og hørt, som de selvstændige individer ALLE børn er.
Børn og pårørende bør ses udenfor sammenhænge af familiemedlemmers misbrug af Alkohol. Stoffer. Medicin. Og blandingen af disse.
BoPaM ønsker, at hvert enkelt medlem i misbrugsramte familier, bliver set og mødt på egne problematikker og egne behov.

VELKOMMEN.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *