INDLEDNING til BoPaM´s digitale kursus

Velkommen til Landsforeningen BoPaM´s undervisningsblok, som vi håber vil give dig både viden og redskaber, som du vil anvende for at bedre vilkårene og minimere konsekvenserne for børn og pårørende i familier, hvor misbrug af alkohol, medicin og/eller stoffer optræder.
Tilrettelæggelsen af undervisningsblokken er finansieret gennem Socialministeriets særlige støtte til projektet ”Tidlig indsats overfor omsorgsvigtede børn af misbrugere”.

Læring, der fører til handling
Du skal være klar over, at dette læringsforløb anvender en særlig pædagogik, der giver dig nogle særlige muligheder. I modsætning til traditionel undervisning, hvor målet ofte er, at den lærende skal kunne repetere særlige teorier og lærestof til en eksamen uden personlig involvering eller større engagement, så tjener denne blok netop til det modsatte.
Vi ønsker meget bevidst at påvirke dig til at handle og finde løsninger til gavn for de udsatte familier og i særlig grad børnene.
Med andre ord vi er ikke værdineutrale – vi ønsker brændende at forandre verdenen på dette område.
Indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningsblokken bygger på Bodil Neujahr´s mangeårige konkrete arbejde med ramte familier. Bodil har gennem årerne været førende i kampen for at forbedre forholdene for de ramte familier og især børnene.
Ofte har denne kamp været op ad bakke mod systemer og fastlåste selvforståelser. Vi lægger ikke skjul på, at både tekst, cases og de optrædende eksperter er farvet af BoPaM medlemmers oplevelser, holdninger og ønsker.

Initiativet henvender sig til alle interesserede, dog især til 2 målgrupper:
Den primære målgruppe.

 • Misbrugsramte familier.
 • Børn af misbrugere.
 • Pårørende til børnene, onkler, venner, søskende m.v.
 • Misbrugere.

Den sekundære målgruppe.

 • Sagsbehandlere.
 • Centrale ledere.
 • Pædagoger og daginstitutioner.
 • SFO pædagoger.
 • Skolesundhedsplejen.
 • Skoletandplejen.
 • Dagplejer.
 • Plejefamilie.
 • Politi.
 • Frivillige i frivillige organisationer.

Opbygning
Undervisningsblokken er opdelt i et antal emner – hver med fokus på et særligt tema. Du kan vælge at arbejde med alle emnerne – eller du kan blot vælge de emner, som har særlig relevans for dig. Du vælger ud fra indholdsfortegnelsen.
Der er tale om en fleksibel og aktuel undervisningsblok.
Konkret betyder det, at vi hele tiden opdaterer stoffet i takt med ny og aktuel viden opstår. For at lette læsningen fremhæver centrale ord og begreber.
Ved hvert emne giver vi mulighed for at du kan gå dybere ind i stoffet. Du kan vælge at læse på flere niveauer. Ved at klikke på særlige link i teksten kommer du ind i specifikke tekster, som fx kan være øvrige emner, hjemmesider, ekspert udtalelser, cases, resultater fra forskning, statistikker, læserbreve m.m.
Under læsningen vil du derudover møde forskellige virkemidler.
Emner m.m. vil blive lagt på hjemmesiden i takt med omskrivning af eksisterende undervisningstekster og etablering af omtalte links m.m.
BoPaM har deadline i forhold til Socialministeriets bevilling som udløber med udgang af november 2017.

Hvem henvender vi os til?
Med denne undervisningsblok henvender vi os bredt til de personer, som enten selv har problemerne tæt inden på livet eller som arbejder professionelt med at finde holdbare løsninger.
Man vil måske savne en mere præcis målgruppeorientering fra vores side. Imidlertid har det været vigtig for os at skrive os uden om specifikke faggrænser, som vi mener på mange måder er med til at grave faglige grøfter og yderligere befæste en uheldig faglig tradition.

Med blokken har vi ønsket at ramme bredt. Vi ønsker at inspirere til at man tænker anderledes og handler i helt nye baner på tværs af faggrænser og hidtidig praksis.
Vi ønsker at der kan dannes nye arbejdsalliancer mellem forskellige fagligheder og dem, der konkret mærker konsekvenserne af misbrug på egen krop. Vi har derfor valgt at skrive til ”almindelige mennesker”, som have fokus på en almen menneskelig fokus.

Brug BoPaM
Det er vores håb at vi med denne undervisningsblok kan skabe både viden om og interesse for sagen.
Undervisningsblokken egner sig til at man lokalt arrangerer temadage med henblik på at finde gode lokale løsninger. Vi kommer gerne ud til kommuner, Sfo`er, krisecentre m.m. og assisterer med at tilrettelægge en dag med fokus på at finde gode løsninger.

PS Du kan skrive dine kommentarer og betragtninger i kommunikationsfelterne under hvert emne.
Vær dog opmærksom på, at det ikke har nogen brevkassefunktion.

God læse og lærelyst
BoPaM

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *