Føtal Alkohol Syndrom = FAS

Det er BoPaM´s erfaringer, at FAS er ligeså tabubelagt, som alle andre negative konsekvenser, der rammer børn og pårørende af misbrugere.
Samfundet ignorerer børn født med misbrugsskader. Vel sagtens fordi det er så uhyre tunge emner.

Når BoPaM møder de ramte børn og deres familier, oplever vi de tænkeligt tungeste menneskelige udfordringer samt uhyre systemsvigt, som især rammer børnene.

Mange børn gennemgår ikke den nødvendige neuropsykologiske udredning som kan afklare det enkelte barns behov for behandling, hjælp og støtte, dette til trods for, at de tungest ramte børn får behov for støtte livslangt.
Børnenes nærmeste voksne pårørende modtager ingen støtte. Hverken i form af vejledning i hvilke behov børnene har, eller hvordan børnenes basale behov kan afhjælpes.
Ofte sidder kommunalt ansatte uden en faglig baggrund, med disse opgaver.

Iblandt BoPaM´s medlemmer, findes familier som har adopteret børn fra lande, hvor misbrugsproblematikkerne er større og tungere end i Danmark.
De adopterede børn har ikke gennemgået en neuropsykologisk undersøgelse.

Fælles for alle familier og børn er, at de ikke ved hvor de kan finde hjælp.

BoPaM lader her, de mest erfarne fagpersoner i Danmark komme til orde.
May Olofsson og Inger Thormann.
Inger Thormann, psykolog. Gennem 30 år ansat som psykolog på Skodsborg Observations og behandlingshjem.
May Olofsson, speciallæge. Tidl. Overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Center for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos børn. Har gennem 38 år arbejdet som læge med gravide rusmiddelbrugere og deres børn.
Medfødte misbrugsskader handler om mere og andet end alkoholskader.
Derfor søger BoPaM i 2018 midler til, at kunne belyse og oplyse samfundet generelt, fagpersoner og ansvarlige politikere specifikt, om børn og familier, som lever med konsekvenserne af medfødte misbrugsskader.

Som med alt andet BoPaM arbejder med, ønsker og søger vi også her et tæt samarbejde med vores medlemmer.
Deres virkelighed behøver blive fortalt og inddraget i fremtidige debatter.
DET ER TID AT HØRE OFRENE.
Afhjælpe deres behov og forebygge, at børn bliver født med misbrugsskader.

https://www.avisen.dk/misbrugs-boern-kan-ikke-taale-sol-eller-knus_97057.aspx

Børn & Unge fra 2004 http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/1DD5AD5F246FCC7CC12569F20030E9C8?opendocument

Inger Thormann fortæller om ti forskellige sager
https://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/art4850438/Tung-sk%C3%A6bne-B%C3%B8rn-f%C3%B8dt-med-alkoholskader

Doumentar
http://www.danishdoc.dk/fotalt-alkoholsyndrom/

Lægehåndbogen
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/alkohol/alkohols-virkning-paa-fosteret/

Hvad er føtal alkohol syndrom
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/alkohol/alkoholisme/medfoedt-foetalt-alkoholsyndrom/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *