Alkoholisk blackout

Eks.;
Jeg gik sammen med min far på gaden, da en dame hilste på ham og han bagefter sagde ”Hende kender jeg sgu da ikke.”
Jeg tænkte ”Jo du gør. Det er da hende servitricen fra værtshuset, hvor jeg hentede dig i aftes.” Men jeg turde aldrig sige ham imod.
Sætninger som:

 • DET HAR JEG ALDRIG SAGT.
 • DET HAR JEG ALDRIG GJORT.
 • DET HAR JEG ALDRIG LOVET.
 • DET ER IKKE SKET.
 • DU LYVER, er sætninger børn og pårørende af misbrugere hører, til hudløshed.

Benægtelser og påstande som frustrerer os, fordi vi ved, hvornår de kommer og vi ved, at det er umuligt at få misbrugeren til at indrømme, at det forholder sig anderledes. Umuligt at diskutere ærligt og umuligt at få sagt det nødvendige.

Misbrugeren tager sit stof så ofte og så længe stoffet er tilgængeligt, eller indtil hjernen reagerer. Misbrugeren går kold, falder i søvn, mister bevidstheden.

MEN der sker også andet, når misbrugerens hjerne ikke længere tåler mængden og blandingen af alkohol og stoffer, som misbrugeren indtager.
Misbrugeren får, før eller senere, ”ALKOHOLISKE BLACKOUTS.”

Følgende beskrivelse og forklaring er udarbejdet af BoPaM, i samarbejde med ædru alkoholikere, clean narkomaner, blandingsmisbrugere, deres børn og pårørende.

Et ALKOHOLISK BLACK OUT fungerer, som bliver der slukket for ”kontakten” til bevidstheden.

 • Misbrugeren falder IKKE i søvn.
 • Den fysiske krop fungerer.
  • Misbrugeren kan kommunikere, bevæge sig, drikke videre, reagere fysisk – præcis som i vågen og bevidst tilstand.
  • Kroppen er vågen!
  • MEN DET ER HJERNEN IKKE!

Du har sikkert mødt hende / ham. Den påvirkede som siger det samme igen og igen.
Onklen alle flygter fra til familiefesterne. Veninden ingen gider sidde ved siden af, fordi de fortæller de samme oplevelser og historier fest efter fest. År efter år. Det er som at sætte en plade på.
Misbrugeren som sidder på værtshuset og skælder ud på hele verdenen, eller græder så tårer, savl og snot står ud i ét.
Misbrugeren, som totalt har mistet kontrollen over sine følelser.

 • Uanset om følelserne er kedet af det hed, eller vrede.
 • Det kommer ud.
 • Det kommer ud, ude af kontrol.
 • Uanset hvor og hvornår.
 • Uanset hvem der er til stede.

Det er frygteligt pinefuldt at overvære, især for misbrugernes børn. Fordi misbrugerens reaktioner ofte kommer efter en druktur. Måske efter flere dages fravær fra hjemmet, hvor børnene har været bekymrede og bange for, om der er sket forælderen noget.
Og det er frygteligt forvirrende for børnene, fordi dagen efter husker misbrugeren ingenting. ABSOLUT INGENTING!

Efter at have spist og sovet, oplever børnene en forælder, som dagen før har været opløst i følelser og gråd, eller været voldsomt aggressiv, råbende og udskældende, ekstremt voldelig, nu sidder forælderen ganske roligt, over en kop kaffe og under aftagende påvirkning af rusmidlerne. Forælderen sidder der og drikker sin kaffe, som om ingenting er sket?
Hvor går børnene hen, med deres ophobede tanker og følelser?
Et diamentralt modsat billede af hvad der foregik, da forælderen kom hjem aftenen før, eller om natten og vækkede børnene. Modsætningsfyldt i en sådan grad, at børn umuligt kan forstå hvad der foregår, ej heller kan finde ud af, hvor deres reaktioner og følelser på hændelserne, kan kanaliseres hen.

Hos BoPaM har vi:

 • Talt med ædru alkoholikere.
 • Vi har diskuteret og sammenlignet oplevelser.
 • Vi har observeret adfærden hos påvirkede.
 • Vi har besøgt misbrugsramte familier i deres hjem.
 • Vi har haft familier i samtalegrupper.
 • Vi har samlet erfaringer fra flere generationer af misbrugsramte familier.

Og er nået frem til denne eneste forklaring, vi finder plausible.

Når misbrugeren går kold, hjernen slår fra, står af, skyldes det påvirkninger af alkohol, stoffer, medicin – eller blandinger.
Den bevidste del af misbrugerens hjerne lukker ned, præcis som når du slukker lyset og alt bliver sort.
Misbrugeren husker derfor ikke:

 • Hvem hun / han har mødt.
  • Talt med.
  • Hvad der er blevet talt om.
  • Hvad de har foretaget sig sammen.
  • Om de har haft sex.
  • Om der er foregået vold.
  • Om der er begået kriminalitet.
 • Hvor hun / han har været.
  • Hvor længe hun / han har været der.
  • Hvem der ellers var der.
  • Hvem der kom og hvem der gik.
  • Tidsfornemmelsen forsvinder.
  • Tidspunkt, dato, uge, sågar årstal forsvinder.

DERFOR er det aldeles nytteløst at samtale med mennesker, som oplever black outs.
Hvad der sker / er sket, har misbrugeren ikke bare glemt. NEJ. Hjernen har ikke adgang til det.

Årsagen skal findes i misbrugerens generelle livsstil:

 • Hvori misbruget består.
  • Indhold og mængden af, hvad misbrugeren indtager.
  • Hvor længe misbruget står på.
  • Misbrugerens alder.
  • Misbrugerens alder da misbruget opstod.
 • Om misbrugerens basale behov for næring og søvn, er dækket.
 • Om misbrugerne har eventuelle alkoholrelaterede sygdomme LÆS om alkoholrelaterede sygdomme.

Derfor undrer det BoPaM, at vigtige samtaler med misbrugere hos mange offentlige systemer foregår, som var de IKKE misbrugere og IKKE påvirkede af ovenstående:

 • Forklaringer misbrugeren afgiver, i forbindelse med børnesager om forældremyndighed, bopæl, samvær godtages juridisk og er sågar afgørende for sagernes udfald?
 • I politisager om overgreb imod børn, af enhver tyngde og karakter, vægtes misbrugerens udtalelser før børnenes og sagerne falder i mangel på beviser?
 • Detaljerede skemaer udfyldes, enten i samarbejde med misbrugeren, eller af de misbrugende forældre selv. Skemaer som benyttes i forbindelse med misbrugsbehandlingen, og som indgår i børnesager hos Statsforvaltningerne, Fogedretten og andre retslige instanser?
 • Færdselspolitiet stiller spørgsmål og diskuterer indtag og misbrug med spritbilisten og bilisten som er påvirket af stoffer.

At misbrugende forældre bliver talt til og med, som var de upåvirkede og ”klare” i hovedet, hos lægen, socialrådgiveren, i børnenes institution, i skolen, er ubegribeligt!

”Citat; Bente Adolphsen lektor i socialrådgiveruddannelsen:
Det nytter ikke noget at mene, du taler med et voksent menneske.
DET GØR DU IKKE.”

Under sine BLACK OUTS kan misbrugeren udøve ubeskrivelige handlinger:
Det kan være misbrugerne:

 • Som er verbalt voldelig. Som truer sin familie med at slå dem ihjel.
 • Faren der er alene med børnene når mor går på arbejde om aftenen. Ikke så snart mor er ude af døren, kommer alkoholen på bordet.
  • Børnene må selv finde aftensmad.
  • De går i seng tidligt og låser døren efter dem, for når far bliver fuld bliver han truende og de tør ikke være alene med ham.
  • Når de fortæller mor hvad der foregår, konfronterer hun far, han benægter alt og volden eskalerer. Børnene stopper med at fortælle, for det nytter jo ingenting - tværtimod.
  • De har aldrig venner på besøg. De besøger ikke vennerne. Efter kl. 17 er der ingen naboer der ser børnene udenfor huset.
 • Manden der tæver sin kone og bagefter benægter at det har været så slemt. Som undskylder og siger tryglende at det skal ALDRIG ALDRIG ske igen. Hvad der naturligvis gør, ved næste black out.

Der findes utallige fortællinger og de fleste kommer misbrugeren godt fra ved at benægte, lyve, flytte fokus (LÆS om misbrugeradfærd).
Sågar i retslige instanser, hvor dybt alkoholiserede forældre står anklagede for vold og seksuelle overgreb imod små børn, bliver misbrugeren troet, og går fri i langt de fleste tilfælde.
Børnene rammes på deres rets følelse og det får invaliderende konsekvenser for deres selvværd. Børnene invalideres følelsesmæssigt.
Partnerne står tilbage som løgnere og de onde, som har indoktrineret børnene til, at fortælle de frygteligste opdigtede historier.
Nogle forældre mister sågar bopæl og samvær, til den alkoholiserede anden forælder. Børn bliver anbragte fordi retten tror på misbrugeren.
Sådanne sager falder på mangel af beviser i hundrede, hvis ikke tusinder tilfælde, i danske retssale.
Set i lyset af de mange anklager og hvor få der faktuelt bliver dømt, er det en katastrofe for børnenes retssikkerhed og en skamplet på samfundet.
Kun få forældre bliver dømt for vold mod deres børn, læs mere på etik.dk.
Forældres voldshandlinger foregår ofte under et black out og misbrugeren går alt for ofte fri, med mindre forbrydelsen er så åbenlys, at den ikke kan benægtes:
Misbrugerne går fri hos politiet, i Statsforvaltningen, Fogedretten, By og Landsretten, fordi så få kender til misbrugerens black outs og misbrugeradfærd og ikke forstår hvad det kan føre til, eller også vil de ikke! Det er ikke et nyt fænomen. Det er et forsømt fænomen:
• En far har samvær med sin datter. Næste morgen kontakter han moren og fortæller han har dræbt deres 8årige pige. Han havde fået tildelt samvær i statsforvaltningen kort tid før og drabet skete under samvær nr. to.

En forælder møder op, eller rettere mange forældre møder op i statsforvaltningen og benægter ALT.

 • Benægter ALT hvad barnet fortæller.
 • ALT hvad ex´en fortæller.
 • ALLE LYVER, UNDTAGEN MISBRUGEREN. Og desværre bliver misbrugeren oftest troet, for hvem kan forestille sig sådanne handlinger?

Hos nogle misbrugere, forekommer volden imod egne børn og partneren, under et alkoholiske BLACK OUT.
De husker ikke hvad de har gjort. De benægter alt. De går fri. De fortsætter enten i familien eller med nye partnere og andre / flere børn!

BoPaM MENER, AT STEDFÆDRE OG STEDBEDSTEFÆDRE ER I OVERTAL I BØRNEOVERGREBSSAGER!
BoPaM MENER, AT UTALLIGE OVERGREB FOREGÅR UNDER MISBRUGERENS BLACK OUT!
Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016, se sfi.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *