Sådan kommunikerer og samarbejder du med en misbruger.

Er du offentligt ansat?
Er du professionel?
Da er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad misbrugeradfærd er og består af, så detaljeret at du genkender adfærden, hvor du møder den.
Dernæst behøver du:

 1. At sikre dig, at netop du magter, at gå i dialog og samtale med en manipulativ personlighed.
  • Magter du det ikke, bør du sige fra.
 2. At sikre dig, at dine argumenter er fagligt funderede, og aldrig bliver personlige.
  • Det er vigtigt for IKKE at slide dig op i dit arbejde og for ikke at give misbrugeren stof til at sabotere samarbejdet.
 3. Du skal kende dit bagland og sikre dig at:
  • At du ikke står alene.
  • At du har kollegaer at sparre dig med.
  • At i sammen har ledelsens støtte og opbakning.

Kendte faldgruber er:

 • Manglende åbenhed iblandt kollegaerne.
 • En anden kollega tager over og positive resultater af samarbejdet med misbrugeren er spildte, fordi misbrugeren vil teste og udfordre nye.
 • At der slækkes på principper, aftaler og kommunikationsformer og misbrugeradfærden deraf får ny energi!

Fordi du og ALLE der kommer i dialog med misbrugeren vil blive manipuleret, læs om misbrugeradfærd.

Magter du ikke kommunikere med en misbrugerpersonlighed, bør du sige fra.
Det er ingen skam at sige fra.
Ikke at sige fra overfor misbrugeradfærden, kan betyde at børnenes behov bliver overset. Misbrugeren vil sluge AL din opmærksomhed og holde dig i konstant beskæftigelse, med det som gavner misbrugeren.
Til skade for det svageste led - BØRNENE.

Ét vigtigt princip er, at det er nytteløst, at forsøge at kommunikere sagligt med en påvirket. Uanset om vedkommende er misbruger eller ej.
Når det handler om, at kommunikere med en misbruger, skal du være klar over, at det er misbrugeren og ikke personen bag misbruget, du kommunikerer med.

Fakta og fokus er essentielle retningslinjer i kommunikation med en misbruger!
Mister du en af disse ”styringsredskaber” i kommunikationen:

 • Bliver kommunikationen nytteløs.
 • Overtager misbrugeren styringen og bestemmer, hvad samtaler og samarbejde kommer til at indeholde og resultere i.
  • Dvs. at du bliver formet efter misbrugerens behov.
  • DU BLIVER MANIPULERET!

Mennesker skal mødes hvor de er.
Det er et mantra i social og sundhedsuddannelserne og sådan har vi alle fået fortalt igennem mange år.
Hvordan møder du en misbruger hvor hun / han er?

 • Har du været på stamværtshuset og oplevet stemningen der?
 • Har du lyttet til stamgæsternes kommunikation?
 • Har du tænkt over, at præcis sådan kan sproget være, hjemme hos børnene?
 • Har du besøgt en misbrugsramt familie, eller sidder du på dit kontor og finder dine informationer i og til sagsakterne?
 • Er det på stamværtshuset du som kommunale sagebehandler afholder samtaler med misbrugeren?
 • Er det på stamværtshuset du som Statsforvaltningens børnesagkyndige vurderer misbrugerens forældreevner?

NEJ VEL?
Men det er, i mange misbrugsramte familier, der børn lever sammen med deres forældre, stedforældre og voksen omgangskreds.
Og det er i værtshusstemningen, som misbrugeren bringer med sig hjem.

PRINCIPPET FOR ENHVER SAMTALE MED EN MISBRUGER ER:

 • Afhold jævnligt møder med misbrugeren alene og følg nedenstående pricipper:
  • Giv Korte beskeder.
  • Lad én udpeget kollega lede samtalen.
  • Gentag beskederne så ofte det bliver nødvendigt.
  • HOLD FAST I EMNET OG BEVAR FOKUS.
  • Gå tilbage til starten / dagsordenen, når misbrugeren skifter emne og fokus.
  • Gentag dette så ofte som nødvendigt.
  • Hold fast i fagligheden og formålet med samtalen.
  • Forfra og om igen.
  • Nye emner kræver et nyt møde.
  • STÅ FAST! Roligt og velovervejet.
  • Aflys mødet og aftal et nyt, når misbrugeren møder op og er påvirket, læs om misbrugets 3 faser.

Som fagperson sikrer du dig bedst:
Ved at indkalde til korte møder og samtaler via en dagsorden, med højest tre punkter:
Retningslinjer for ALLE samtaler:

 • Før referat!

Under samtalen:

 • Læs referatet op løbende, og for hver gang du giver en ny information. Og er den nok så kort og simpel.
 • Skriv selv under og få også misbrugerens underskrift på referatet.
 • Udlever kopi af referatet til misbrugeren, inden mødet hæves og samtalen afsluttes. Sørg for at fastholde alle aftaler på skrift!
  • Sådan får du dokumentation for at have informeret og oplyst korrekt.
  • Samt dokumentation for, at aftaler er indgået, under fælles accept og forståelse.
  • Læg referaterne på forældreintra, og sørg dermed for, at den anden forælder modtager de samme oplysninger.
  • Benyt forældreintra til at sende påmindelser om næste møde, dagen før mødet og bed om bekræftelse på dette bliver læst.

PRINCIPPET ER – GØR DET SÅ ENKELT SOM MULIGT – fordi misbrugeren husker ikke.
GØR DET SÅ ÅBENT SOM MULIGT – åbenhed er den bedste måde at modgå manipulation og splitting.

Lav en mappe med arbejdspapirer, indeholdende referater, infos – aftaler osv.
En mappe der følger barnet og familien fremover.
Brug mappen som dokumentation overfor:

 • Misbrugeren, som ikke husker.
 • Misbrugeren som benægter,læs om misbrugeradfærd.
 • Den anden forælder og andre pårørende.
 • Børnene.
 • Samarbejdspartnere.
 • Myndigheder fx til nødvendige underretninger og udtalelser.

TIL JER DER MÅTTE MENE, AT DETTE ER OMSTÆNDIGT!
Det bliver langt mere omstændigt, tidskrævende, frustrerende, følelsesmæssigt opslidende og umuligt at argumentere og diskutere med misbrugende forældre, hvis dokumentationen ikke eksisterer.
Misbrugeren vil udøve splitting imellem pædagogen, skolelæreren, lægen, partneren, børnene o.a. i en vild forvirring og dette er måden at imødegå adfærden.

MISBRUGERENS SPLITTING VIL RAMME BØRNENE HÅRDEST.
FORDI BØRNENE ER DET SVAGESTE LED OG DE NEMMEST PÅVIRKELIGE.
Vær ærlige og saglige overfor børnene. LÆS om kommunikation med børnene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *