Projekter

Landsforeningen BoPaM har haft flere projekter, som vi alle kalder GRÆSRODSPROJEKTER, af den simple årsag, at deres indhold ikke før er set, og fordi vi finder det nødvendigt, at forsøge ændre opfattelsen af, hvem børn og pårørende af misbruger er, og hvilke behov vi har.

Vi ønsker, at give børn og pårørende en stemme og sikre at især børnene bliver hørt, for uden indsigt og viden, vil ingenting ændre sig for de kommende generationer.

PROJEKT 1.

2007 - 2008 ”VEJLEMODELLEN”.

VejleModellen er vigtig, fordi metoderne er grundlag for BoPaM´s fortsatte arbejde, hvor vi konstant arbejder på, at udvikle og udbrede disse metoder.

Bodil Neujahr samarbejdede dengang, med nu afdøde forhenværende folketingsmedlem Hans Jørgen Jensen og praktiserende læge Lasse Falhof, som begge var begejstrede for de nye metoder i VejleModellen.

”VejleModellen” fik sit navn pga. daværende borgmester i Vejle tidl. benyttede betegnelsen i forbindelse med ændringer i den kommunale børnepasning og vi satsede på, at navnet kunne vække borgmesterens interesse, hvilket også skete.

Borgmesteren bad en embedsansat om at lave beregninger til fremlæggelse for økonomiudvalgets godkendelse, af de ansøgte pengemidler.

Her gik alt i stå og vores ansøgning lå stille i mere end syv mdr.

Men det lykkes i sidste ende, ikke mindst på grund af Hans Jørgen Jensen´s vedholdenhed og enorme politiske kyndighed. Han forstod det politiske arbejde såvel som procedurerne i embedsværket. Og han vidste hvordan embedsfolk kunne forhale politiske beslutninger, hvis de ønsker dette.

Med ca. ½ års forsinkelse i forhold til planen blev VejleModellen startet op.

De vanskeligheder vi gik i møde, kunne ingen forudse.

Alt, virkelig ALTING blev vanskeliggjort af kommunesammenlægningerne. Det vanskeliggjorde sammensætning af projektets styregruppe, som aldrig blev ordentligt etableret og kun fungerede fordi vi udførte al arbejdet.

Men den slags blev der ikke taget hensyn til og det var helt alene op til os, at få projektet til at fungere. I sidste ende betød det, at der kun var de frivillige og projektleder Bodil Neujahr, til at udføre opgaverne, også opgaverne som Vejle Kommune havde forpligtet sig til.

Vejle Kommune foretog sig absolut ingenting – trods aftale med borgmesteren, økonomiudvalgets godkendelse m.m. var det op til os, at koordinere, kontakte, afholde møder, informere og få alt til at fungere.

Der kom ekstrakrav fra Vejle Kommune. Hvor aftalen ved projektets opstart bestod i en slutevaluering af projektet, blev vi afkrævet rapporter undervejs. Ekstraarbejde som krævede tid og vanskeliggjorde det samarbejde vi hele tiden håbede kunne lykkes. Men det lykkedes aldrig.

Evalueringen dokumenterer kun lidt af processen.

VEJLEMODELLEN.

VejleModellen blev finansieret af private, kommunale og statsmidler.

Private: Ols Kirk´s Fond.

Kommunale: Vejle Kommune.

Stat: Socialministeriet.

VejleModellen blev således det første socialt / frivillige projekt, hvor privat, kommune og stat bidrog til ét og samme projekt.

EVALUERINGEN ER NEM OG HURTIG AT LÆSE.

BoPaM ønsker at fremhæve:

Afsnit 5 – Brugernes oplevelse af VejleModellen.

Afsnit 11 – Anbefalinger og udviklingspotentialer.

PROJEKT 2.

2010 ”NYE METODER FOR DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS, TIL HJÆLP OG STØTTE AF BØRN OG PÅRØRENDE I MISBRUGERAMTE FAMILIER”.

”Nye metoder for den frivillige sociale indsats, til hjælp og støtte af børn og pårørende i misbrugsramte familier”.

Projektets historie er mildest talt underlig.

Først modtog vi afslag på vores ansøgning.

Dernæst modtog vi, med stor forsinkelse og helt overraskende, besked om at vi fik 150.000 kr. til projektet.

Af disse penge sendte i ca. 3.000 kr. retur, til stor morskab for andre mere erfarne kollegaer. Det er ikke kutyme at tilbagesende penge.

Således kom projektet til at bestå i et, for os usædvanligt administrativt arbejde, hvor vi så tilbage på arbejdet, metoder, samarbejdsrelationer, brugeres problematikker m.m. altså EVIDENS igennem flere års konkret arbejde, med misbrugsramte familier, blev indsamlet og sat på skrift – Læs projekt VejleModellen.

Vi - 9 frivillige og Bodil Neujahr, samlede erfaringer, kommunikerede med brugere og medlemmer og resultatet kan du læse i afrapporteringen af projektet.

DET ER IKKE LIGEGYLDIGT, HVEM DER VEJLEDER, HJÆLPER OG STØTTER BØRN OG PÅRØRENDE AF MISBRUGERE – det kræver indsigt i deres problematikker. Læs kurset.

BoPaM HAR MODTAGET AFSLAG PÅ PROJEKTEANSØGNINGER.

Nogle af disse ansøgninger kommer med her, fordi:

DE ER FORTSAT RELEVANTE.

PROBLEMATIKKERNE ER IKKE AFHUJLPEDE.

VI FORSTÅR IKKE AFSLAGENE, SET I FORHOLD TIL UDBUDDENE.

VI HAR BRUGT MANGE RESSOURCER PÅ ANSØGNINGERNE.

VI ØNSKE AT INSPIRERE ANDRE.

”Seksuel sundhed for udsatte unge, kompetenceudvikling af personale ved regionale og kommunale døgninstitutioner - Ansøgning om aktivitetstilskud for 2015 og 2016

Tilskud til indsatser inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2015”

BoPaM fandt det oplagt at ansøge om midlerne – Læs om børnene i kurset.

PROJEKT 3.

2013 – 2018. ”TIDLIG INDSATS – OVERFOR OMSORGSSVIGTEDE BØRN AF MISBRUGERE”.

”Tidlig indsats - overfor omsorgssvigtede børn af misbrugere”.

Projektet startede som kursus for kommunalt ansatte.

Det viste sig, at tiden stadig ikke var til et samarbejde af denne karakter og vi stødte på utrolig mange hurdler, omhandlende samarbejdet med forskellige danske kommuner som vi kontaktede i forbindelse med projektet.

BoPaM høstede megen ros for nytænkningen i kurset og mange byrådspolitikere viste, endog stor interesse for at etablere et samarbejde omkring kurset.

I flere kommuner forsøgte byrådspolitikere fra forskellige partier, at bane vejen til samarbejde, imellem BoPaM og relevante kommunale områder / ledere.

Det mislykkedes og tiden gik – hvilket var dybt frustrerende for BoPaM.

Ud af denne frustration opstod ideen og ønsket om, at bede om accept til at ændre kurset til et gratis digitalt kursus – FOR ALLE INTERESSEREDE.

Vi var lykkelige da det blev bevilliget.

Nu gik arbejdet i gang med at omformulere teksterne til en langt bredere målgruppe.

Afsøge nettet for relevante link´s til forskning / artikler / bøger o. m.m.

Kontakte relevante fagpersoner og samarbejdspartnere for at underbygge og især fastholde, den enorme sum af viden, som allerede eksisterer men ikke benyttes, samt at få opdateringer og sidste nyt til kurset.

Dette arbejde pågår og vil fortsætte så længe BoPaM eksisterer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *