Hjerteligt velkommen til BoPaM´s hjemmeside.

Hjemmesiden er bygget op omkring information.

Den vil løbende bliv opdateret. Derfor, hold øje med siden.

Opdateringerne kan du også følge på Facebook side.

VELKOMMEN TIL BoPaM´s DIGITALE KURSUS.

Kurset henvender sig bredt til de personer, som enten selv har problemerne tæt inden på livet, eller som arbejder professionelt med at finde holdbare løsninger. Med kurset ønsker vi at ramme bredt. Vi ønsker at inspirere til at man tænker anderledes og handler i helt nye baner på tværs af faggrænser og hidtidig praksis. Teksterne i samtlige kursusemner er udarbejdet i samarbejde med misbrugsramte familier. 

BoPaM´s digitale kursus

”Tidlig indsats - overfor omsorgssvigtede børn af misbrugere”

har fokus på konsekvenserne af misbrug, især for misbrugernes børn.

BoPaM har indsamlet evidens iblandt misbrugsramte familier og børnene igennem fire generationer. Samt professionelt siden 1985. BoPaM´s tekster og alt som er beskrevet i kursusemnerne, er de første tekster som samlet beskriver børn og pårørendes levevilkår, ud fra netop børn og pårørendes egne fortællinger, om hverdagen og vilkårene i misbrugsramte familier, såvel som i samfundet.

VELKOMMEN

Gratis digital kursus finansieret gennem Socialministeriets særlige støtte til projektet ”Tidlig indsats overfor omsorgssvigtede børn af misbrugere”.

Se kursusforløbet?

Børnekonventionen

Værd at vide 😉

Det præger mennesker for livet. Hele livet. Det er mennesket i de misbrugsramte familier, som stiller dagsordenen hos Landsforeningen BoPaM

Ca. hvert 10. barn – gennem de sidste generationer – er vokset op med mindst én alkoholiseret forælder.

Hver eneste dag – året rundt – bliver født en baby med Føtalt Alkoholsyndrom i Danmark?

Der fødes 400 danske børn hvert år med den eneste hjerneskade, som 100% kunne undgås, hvis samfundet tog problemet alvorligt.

BoPaM er stiftet af børn og pårørende af misbrugere for netop børn og pårørende. Det er lige meget om misbruget handler om alkohol – stoffer eller medicin da konsekvenserne er ens for børnene. Ca. hvert 10. barn gennem de sidste generationer, er vokset op med mindst én alkoholiseret forælder. Dette præger mennesker for livet - hele livet. Derfor er landsforeningen BoPaM dannet. Det er mennesket i de misbrugsramte familier, som stiller dagsordenen hos Landsforeningen BoPaM.